بر هیچکس پوشیده نیست که منابع کره زمین که مانند موهبتی الهی در دسترس ما قرار گرفته رو به پایان است و آب مایه حیات ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه مطلب به تخمین مقدار آب موجود  بر روی کره زمین می پردازیم.

تخمین مقدار آب موجود در کره زمین

ارزیابی قابل اعتماد کل ذخیره آب روی زمین یک مشکل پیچیده است زیرا آب بسیار پویا است. در حرکت دائمی است و دائماً از حالت مایع به فاز جامد یا گاز تغییر می کند و دوباره برمی گردد.تخمین مقدار آب موجود در هیدروسفر رایج است.

هیدروسفر یا آب‌کره قشری ناپیوسته از آب شیرین، شور و جامد در سطح زمین است. هیدروسفر(Hydrosphere) از اقیانوس‌ها همراه با دریاها و خلیج‌های پیوسته به آن‌ها، دریاچه‌ها، آب رودها و رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی و برف و یخ تشکیل شده‌ است. این تمام آب آزاد موجود در حالت مایع، جامد یا گاز در جو، سطح زمین و در پوسته تا عمق 2000 متری است. برآوردها حاکی از آن است که هیدروسفر زمین حاوی مقدار زیادی آب است (حدود 1386 میلیون کیلومتر مکعب). اما 97.5 % از این مقدار را آب های شور و تنها 2.5 % را آبهای شیرین تشکیل می دهند . بخش بیشتری از این آب شیرین (7/68 درصد) به شکل یخ و پوشش دائمی برف در قطب جنوب، قطب شمال و در مناطق کوهستانی است. در مرحله بعد 29.9 % به عنوان آبهای زیرزمینی شیرین وجود دارد. تنها 0.26 درصد از کل مقدار آب شیرین روی زمین در دریاچه ها، مخازن و سیستم های رودخانه ای متمرکز شده است که برای نیازهای اقتصادی ما به راحتی قابل دسترسی است و برای اکوسیستم های آبی کاملاً حیاتی است. این مقادیر ذخیره آب طبیعی در هیدروسفر هستند . این مقدار آبی است که به طور همزمان در یک دوره زمانی طولانی در بدنه های آبی، سفره های زیرزمینی و جو وجود دارد. برای فواصل زمانی کوتاه‌تر مانند یک سال، چند فصل یا چند ماه، حجم آب ذخیره‌شده در هیدروسفر با تبادل آب بین اقیانوس‌ها، خشکی و جو تغییر می‌کند.